Креда

Креда — СаСО4 — Калциев карбонат — Calcium Carbonicum

Има два вида креди: лека и тежка.

Леката креда е чист калциев карбонат, който се добива по химически начин, като се действува на калциевия хлорид с натриев карбонат.
Леката креда е бял прах, без вкус и мирис. Продава се в дрогериите за направа на прах за зъби. Леката креда се смесва много мъчно с водните лепила.
Ето защо, преди да се употреби като пълнител при направата на смеси за грундиране, тя трябва да се накисне във вода. В противен случай в грунда се появяват мехурчета.
Леката креда, взета като пълнител в смесите за грундиране, има слаба покривност; причинява понякога напуквания на грунда.
Ето защо при направата на смеси за грундиране тя намира по-малко приложение от тежката креда.

Тежката креда е естествен продукт. Тя се намира в природата във вид на големи залежи.
Състои се от микроскопични черупчици на раци, молуски, бриоцени и др. дребни животни, които са живели на земята през кредния период.
Главният състав на тези черупчици е калциевият карбонат. Примесите от калциев фосфат, магнезиев карбонат, магнезиев фосфат, алуминиев силикат и др. са в много малки количества.
Кредата се добива от кредените залежи чрез разкопаване и оставяне под действието на въздуха, слънцето, дъжда, снега и студа. От тези атмосферни влияния големите парчета се разпадат на дребен прах, който се почиства чрез пресяване през сита и утаяване с вода.
Кредата се изсушава от водата и се пуска на пазара за продан. Ако кредените залежи са много бели и чисти от други примеси, тя се смила и пресява направо, без да се почиства чрез утаяване с вода. В първия случай кредата се продава като утаена и струва по-скъпо; втората е неутаена.

Най-доброкачествени са: френската — шампанска, и немската — рюгенска креда. По-рано те се намираха и на нашия пазар. Напоследък обаче местната креда ги измести. В България най-доброкачествени кредени залежи има в Никополско.

Свойства.
Кредата е бял прах. Понякога цветът й има слабожълтеникав оттенък.
Сивите креди трябва да се отбягват, защото, ако ги употребим като пълнители в грунда, особено при маслените смеси, явяват се сиви петна, които пречат на боите от картината.
Такава долнокачествена сива креда се нарича у нас на пазара винервайс.

Тежката креда е по-покривна от леката. Освен това тя е много евтина. Ето защо тежката креда се предпочита като пълнител при направата на смеси за грундиране.
Кредата се разтваря с шум в солна киселина. Основите не й действуват. При нагорещяване остава бяла, а при много висока температура се превръща в негасена вар.
Креда, която става червена, съдържа железен окис.

Употребление.
Кредата намира широко употребление като пълнител при направата на смеси за грундиране и като боя при суха фрескова техника, при направата на пастелни бои и пр.
© Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.