Конкурс Национални награди Алианц България 2008 за живопис, скулптура и графика

Новина от Алианц България

Културният проект на Алианц България “Национални награди Алианц България 2008 за живопис, скулптура и графика” има за цел предоставянето на нови възможности за българските художници да покажат пред публика свои творби. По такъв начин ще се стимулират техните творчески импулси за създаването на нови художествени произведения и ще се обогати съкровищницата на съвременното българско изкуство. Ще бъдат връчени и допълнителни награди, осигурени от организаторите и от спонсори. Организаторите са предприели действия през 2009 г. за осъществяване на изложба в чужбина , на която да бъдат поканени наградените автори с техните творби.

Алианц България желае успех и творческо вдъхновение на всички участници в конкурса!

ФОРМА НА ПРОЕКТА:
В продължение на цялата календарна година на територията на страната съвместно с регионалните групи към СБХ се провеждат поредица от представителни изложби в градовете – Бургас, Варна, Велико Търново, Пловдив, Плевен и София. Във всеки град се назначава оторизирано от “Алианц България” жури, което присъжда по три награди, съответно в разделите живопис, скулптура и графика. В края на 2008 година в гр. София се провежда финалната репрезентативна Национална изложба-конкурс, по време на която официално се връчват Големите награди за съвременна българска живопис, скулптура и графика. Всички отличени творби от шестте регионални изложби попадат автоматично в експозицията на Националната изложба. Наградените художници, както и номинираните, участват по право във финалната изложба в София.

ОРГАНИЗАТОР:
Организатор на проекта е “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” със съдействието на Централното ръководство и на съответните регионални групи на СБХ.
МЯСТО:

 • регионални представителни изложби Велико Търново, Пловдив, Плевен, Бургас, София и Варна.
 • Национална изложба за Големите награди на Алианц България – СБХ “Шипка 6”, София.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: март – ноември 2008 г.

19.03. – 30.03.2008 Изложбен комплекс, Велико Търново; ул. Рафаел Михайлов № 1
за контакт: Тошко Дончев; мобилен: 0898418110; (062) 62 38 44

01.04. – 15.04.2008 Дружество на пловдивските художници, Пловдив; ул.”Гладстон”№ 32
за контакт: Бисер Дамянов, мобилен: 0895783255
Антон Боев, мобилен: 0898332289; (032) 62 27 54

23.04. – 05.05.2008 Художествена Галерия “Илия Бешков”, Плевен; бул. “Скобелев” №1
за контакт: Пламен Янкуловски, мобилен: 0899857960; (064) 80 20 91
Иван Велчев; мобилен: 0886971159

08.05. – 08.06.2008 Бургаски свободен университет, Бургас, бул. “Сан Стефано”№ 62;
тел: (056) 900 400 /централа/
за контакт: Георги Динев, мобилен: 0886300647

23.05. – 08.06.2008 СБХ, Галерия “Шипка 6”, София
Приемане на творбите 20 май 2008, от 11.00 ч. – 17.00 ч.
за контакт: Марта Игнатова; тел: 8467113

06.06. – 20.06.2008 Градска Художествена Галерия – Варна; ул. “Любен Каравелов” №1
за контакт: Пламена Димитрова-Рачева, 0888306734; (052) 311 866

28.11. – 10.12.2008 СБХ, Галерия “Шипка 6”, София
Приемане на творбите 25 ноември 2008, от 10.00 ч. – 17.00 ч.
за контакт: Марта Игнатова; тел: 846 71 13

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 • В конкурса могат да участват художници от цялата страна, работещи професионално в областта на живописта, графиката и скулптурата, които са родени или работят на територията на съответния град или регион.
 • Не се допускат за участие произведения на студенти или работи представени за дипломна защита.
 • Не се поставят ограничения по отношение на стилови предпочитания, тематичен и сюжетен избор, изразни средства, форма и начин на показване на произведенията.
 • Организаторите си запазват правото да отхвърлят творби, които не отговарят на статута на конкурса.
 • В Националната изложба – конкурс за Големите награди на Алианц България в София участват всички наградени и номинирани от регионалните изложби автори. Наградените творци участват с други свои творби.
 • Всеки автор може да представи от една до три творби. Форматът е ограничен: за живопис – 100 х 150 см; за графика 70 х 100 см; за скулптура h. 100 х 150 кв. см площ.
 • Транспортните разходи са за сметка на участниците.
 • Организаторите не поемат разходите по транспортирането на творбите, както и не носят отговорност за загубени или повредени творби по време на транспортирането им до изложбата и обратно.
 • Всяка творба трябва да носи на гърба си следната информация
  • Името на автора и адреса
  • Заглавие, техника, година, размер в сантиметри
  • Формулярът за участие трябва да бъде попълнен на машина или на ръка с печатни букви. Подписването на формуляра означава съгласие с регламента на изложбата.
  • Прилагането на кратка творческа биография е задължително.
 • Организаторите си запазват правото да използват предоставената от авторите информация при изготвянето на каталога. Организаторите имат право да репродуцират всяка творба само в каталога от изложбата.
 • Организаторите издават каталог на Националната изложба-конкурс. Допуснатите за участие в изложбата автори получават безплатен екземпляр от него.

ЖУРИ:

 • Творбите се селекционират от компетентно жури – петчленно за регионалните изяви и седемчленно за Националната изложба-конкурс в София. В съставът на журито влизат задължително художници -представители на съответния град/регион, творци и изкуствоведи определени от Алианц България, изкуствоведи и председател от страна на СБХ, София. Журито присъжда и обявява наградите непосредствено преди откриването на проявите.
 • Информация за недопуснатите работи и мотивите на журито не се предоставя. Не приетите творби се връщат.
 • Резултатите от журирането ще бъдат обявени в в сайта на Алианц България www.аllianz.bg, бюлетина на СБХ, в регионалните групи на СБХ по места, в сайта на Форум за изкуство и култура сult.bg и в други електронни и печатни медии.

Експертното жури, назначено от “Алианц България” присъжда следните награди:

Регионални награди:
/По една награда за всеки жанр от всяка регионална изложба/

 • 6 награди за живопис х 1 500 лв.
 • 6 награди за скулптура х 1 500 лв.
 • 6 награди за графика х 800 лв.

Национални награди

 • Голяма награда за живопис – 4 000 лв.
 • Голяма награда за скулптура – 4 000 лв.
 • Голяма награда за графика – 4 000 лв.

Големите награди се връчват заедно със специална награда статуетка в деня на откриването на Националната изложба-конкурс в София.

Наградените работи остават собственост на “Алианц България”.


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.