Конкурс за детска рисунка на Дунавската комисия

Източник – Министерство на транспорта

Ако ти си на възраст от 6 до 12 години, Дунавската комисия те кани да вземеш участие в конкурс за детска рисунка под надслов:

“Дунав и корабоплаването по Дунава през детските очи”

Правила за участие:
– Всеки участник може да изпрати не повече от една рисунка
– Рисунката трябва да бъде посветена на темата на конкурса
– Рисунката може да бъде цветна или черно-бяла и да бъде на хартия с формат А4 (21 см на 29,7 см).
– Вдясно долу на рисунката с латински главни букви трябва да бъде посочен псевдонима на участника
– Рисунката се поставя в голям плик за писмо с формат С4 (22,9 см на 23,42 см) заедно с един малък плик с формат С6 (11,4 см на 16,2 см), в който има записка, съдържаща следните данни: псевдоним на участника, кратко описание на рисунката, име и фамилия на участника, възраст, адрес, телефонен номер и по възможност адрес на електронната поща
– С участието си в конкурса, участниците дават своето съгласие с изброените тук условия и предоставят право на Дунавската комисия да публикува и използва рисунката
– Рисунки не се връщат на участниците
– Рисунките се изпращат по пощата до 26 септември 2008 г. (съгласно датата на пощенското клеймо) на следния адрес:
Danube Commission, Hungary, 1068 Budapest, Benczúr utca 25
(телефон: +36 1 461 80 10, +36 1 461 80 15, e-mail: secretariat@danubecom-intern.org)

– В конкурса могат да вземат участие деца на възраст от 6 до 12 години от Австрия, България, Германия, Молдова, Румъния, Русия, Словакия, Сърбия, Украйна, Унгария и Хърватия
– Жури ще оцени рисунките и на 20 октомври 2008 г. ще определи 12 победители
– Победителите ще бъдат информирани за резултатите

Награди:

– Екскурзия по река Дунав
– Календар с рисунки на 12-те победители


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.