Казеинов грунд за твърди основи

Казеиновият грунд се употребява за грундирането на твърди основи – картон, дъска, шперплат, целотекс и др.
Той се получава от същите смеси, от които се получават гипсов и креден грунд, с тази разлика само, че вместо туткален разтвор при него се взема казеинов разтвор.

Съставът на сместа е следният:
1 об. ч. креда или непечен гипс,
1 об. ч. цинкова бяла,
1 об. ч. казеинов разтвор.

Направата на сместа, намазването на отделните пластове от грунда, изглаждането със стъклена хартия, заздравяването откъм лицевата и обратната страна и изолирането се правят по същия начин, както при кредения грунд. При казеиновия грунд трябва да се внимава особено при нанасянето на отделните пластове от сместа на грунда. Тъй като казеинът има свойството да образува на повърхността на пласта тънка корица, която пречи за бързото изсъхване на пласта в дълбочина, съществува опасност от напукване, ако не се изчака достатъчно дълго цялото изсъхване на пласта от сместа на грунда. Ето защо казеиновите пластове, за да изсъхнат по-бързо, трябва да се намазват много тънко, като при всеки пласт трябва да се изчака 2—3 ч., за да е постигне желаният добър резултат.

© Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974.

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.