Изолиране на грундовете

Изолаторите се нанасят направо върху някои основи или готовия вече грунд с цел:
1. Да ги направят по-плътни и непромокаеми за разредителите, с които се разреждат боите при разните живописни техники.
2. Да удължат процеса на съхненето както на боите, така и на разредителите.
3. Да предпазят картината от действието на влагата, която прониква от задната страна на платното.

Споменатите в точка 1-ва и 2-ра подобрения улесняват до голяма степен работата на художника.
Понеже грундът не е така попивен, той може да контролира през цялото време на работата си силата и хармонията на отделните тонове.
От друга страна, понеже се удължава съхненето, времетраенето на работата мокро в мокро е по-дълго, поради което се правят по-хубави и меки преливания на тоновете, а самата работа добива свеж и по-завършен вид.
Върху изолирана основа или грунд картината за дълго време няма нужда от фиксиране. Тоновете остават прозрачни, чисти и приятно матови.
Изолаторите биват два вида: водни и смолести.

ВОДНИ ИЗОЛАТОРИ

За водни изолатори на грунда служат:
1. Разтвори на туткал или казеин във вода.
Пропорцията на туткала към водата е в зависимост от туткаления или казеинов разтвор, който сме употребили при направата на смесите за грундиране. Изолаторът трябва да е малко по-гъст от свързвателя.
Така например, ако при направата на грунда е употребена туткалена вода в пропорция 70 г туткал към 1000 г вода, за изолатора ще направим туткален разтвор 75 г туткал към 1000 г вода.

Употребление.
Водният изолатор се намазва върху готовия постен грунд. Бързо и леко след засъхването му се напръсква с 4% формалин, който го предпазва от измиване при употребата на водни: разредители на боите (при акварел — водата; при темпера — емулсията).

2. При полумаслен грунд горният изолатор не може да се употреби, защото грундът е по-блажен от него.
Ето защо за изолатор в този случай служи смес от туткалена вода и безир или ленено масло (на ленено масло трябва да се прибави 2 % сикатив или 1/10 смолест фирнис).
Пропорцията е различна в зависимост от влажността на грунда. Така например, ако при направата на полумасления грунд сме взели една четвърт обемна част масло, пропорцията на изолатора ще е следната: 2/3 туткалена вода и 1/3 безир или ленено масло (изолаторът е по-блажен с т грунда).
Този полумаслен воден разтвор може да се употреби и върху по-постен грунд, като му се прибави малко креда, цинкова боя и прах от дървени въглища.По този начин грундът получава лек сребрист оттенък.
И този изолатор се нанася бързо, леко и без повторения. Той трябва да лежи матов върху грунда. Понеже предназначението на изолатора е да ограничи отчасти попиваемостта на разредителите и боите, той трябва да е направен така, че да не се нарушава спойката на боите с грунда. В противен случай боите се напукват.
Маслените грундове не се изолират. Те са достатъчно блажни и е излишно да ги правим сще по-маслени. Освен че маслото причинява пожълтяване, боите върху много маслен грунд посивяват неприятно.

СМОЛЕСТИ ИЗОЛАТОРИ

Смолестите изолатори не са нищо друго освен смолести фирниси. Дамарената и мастиковата смола обаче могат да се разтворят вместо в терпентин в спирт за горене или в чист алкохол. В този случай вместо терпентинено-смолести фирниси се получават алкохолно-смолести фирниси.
Докато терпентинените фирниси намират най-широко употребление в живописта, за алкохолните трябва да се помни, че служат само за изолационни цели било като се намазват върху някои от основите и готовия грунд, било отзад върху картините, за да ги предпазят от действието на влагата.

Смолестите изолатори по подобие на водните изолатори не трябва да лъщят след намазването им. Последното се извършва бързо и леко. Върху изолиран грунд, който е станал лъскав вследствие на неуспешно изолиране, боите стоят много лошо. Освен това бързо съхнещи бои могат да се напукат много скоро.
Със смолестите изолатори се изолират най-често постните грундове или някои светли основи (хартия, целотекс, светъл шперплат), по-малко — полумаслените грундове, а маслените — никак.

В зависимост от материалите, от които са направени фирнисите, които ще послужат като изолатори, има:
1. Алкохолно-шеллаков фирнис
2. Алкохолно-мастиков фирнис
3. Терпентино-мастиков фирнис
4. Терпентино-дамарен фирнис.
Последните два фирниса разгледахме вече. На първите два ще се спрем, като разгледаме както направата им, така и доброкачествеността на материалите, от които са направени.

© Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.