Дамарена смола

Добиване.
Дамарената смола се добива от дамарения бор, който расте в Индия и Малайския архипелаг. Най-доброкачествената дамарена смола е тази, която се добива в Индия от растенията шореа и хопеа. В търговията тя носи името «Батавийски дамар». Продава се в аптеките и дрогериите. Батавийската дамарена смола е във вид на едри колкото орех зърна, продълговати или безформени парчета, които са покрити със сивобял прах. Като ги счупим, те са безцветни, чисти като кристал и имат силен блясък. Парчета, които имат при счупване жълт цвят, са от долнокачествени смоли. Дамарената смола, която се продава във вид на прах, е подправена най-често с колофон. Ето защо такава смола не трябва да се употребява за целите на живописта.
Доброкачествената батавийска дамарена смола се разтваря изцяло в терпентиново масло и бензол, а по-малко в спирт, етер и бензин.

Опити:
1. Ако дадена дамарена смола не се разтвори в продължение на 36 часа изцяло в чисто терпентиново масло, това показва, че не е доброкачествена. Колкото разтварянето е по-слабо, толкова и смолата е по-долнокачествена.
2. Примеси от колофон се констатират по следния начин: счукваме на дребен прах 2 г дамарена смола и я изсипваме в 20 куб. см амоняк. Смолата се разтваря в амоняка чрез силно разклащане на стъклото. Чакаме половин час, след което наливаме в разтвора оцетна киселина. Ако настъпи размътване на разтвора, това показва, че дамарената смола е подправена с колофон.

Употребление.
Дамарената смола служи за направата на фирниси, които се употребяват при направата на смеси за грундиране, за изолиране и пр. Фирниси, които са направени от дамарена смола, подправена с колофон, изветряват. Колофонените частици губят връзката с терпентиновото масло и се отделят на повърхността във вид на дребен прах. Фирниси, направени с други дамарени смоли (не батавийски), силно пожълтяват.

© Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.