Грунд върху хартия с водни изолатори – подходящ за работа с гваш, темпера или маслени бои

Материал.
За направата на грунда си служим с водни изолатори – разтвори на туткал или казеин във вода.
Пропорцията на туткаления разтвор е: 30— 70 г туткал, разтворен чрез водна баня в 1000 г вода (количеството на туткала се взема в зависимост от това, дали хартията е повече или по-малко попивна). Хартията се грундира по-удобно, ако е изпъната предварително на рамка.

Направа.
Водните изолатори се нанасят върху хартията бързо, леко и без много повторения с широка мека четка. Последната трябва да е полунатопена, така че водният изолатор да лежи върху хартията във вид на тънък, немного мокър и равномерен пласт.
Едно намазване обикновено е достатъчно. Ако хартията е много попивна, може да последва и второ намазване, като се изчака първият пласт да изсъхне добре (след 2—3 часа в топло време). Грундът не трябва обаче да лъщи, защото боите не стоят хубаво върху такава основа. Те се разтягат и действуват неприятно на окото.
След засъхване на изолатора, което продължава 2—3 часа, напръскваме грунда с 4% формалин.

Употребление.
Хартията може да се употреби веднага след напръскването с 4% формалин и изсъхването му.
При основи за темперни картини може да се вземе и цветна хартия. Грундът е годен за гваш, темпера и маслени бои.

© Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.