Грундиране на метални основи

Някои метални основи са удобни само за маслен грунд. Останалите грундове не се задържат така добре и причиняват ръждясване на основата.
Грундирането на металните основи се извършва с втория вид смес. Първият пласт трябва да е натупкан. Това се извършва най-добре с четка с къси косми.
След засъхването на този натупкан пласт, който се прави с оглед за по-доброто задържане на следващите пластове върху основата, следва останалата направа на грунда по описания начин.

© Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.