Грундиране на книжен пергамент

Материал.
Той не може да се грундира без известен риск с туткален или казеинов разтвор, защото тези разтвори имат голямо количество вода в съдържанието си, която ще причини набръчкване на основата. За по-сигурно той се грундира (ако това се наложи) със следните смеси: терпентино-смолест фирнис, алкохолно-шеллаков и алкохолно-мастиков фирнис или с яйчена емулсия, към която се прибавя малко цинквайс и креда.
Ако книжният пергамент е блажен, преди намазването на грунда трябва да се почисти с амоняк.

Направа.
Намазването на горните смеси се извършва с мека четка. Всичкият излишък от грунда трябва да се отстрани внимателно със суха четка.
След засъхването си грундът не трябва да лъщи. Намазвания с яйчена емулсия трябва да се напръскат леко и внимателно с 4% формалинов разтвор.
Върху всички грундове, направени с гореказаните смеси,може да се работи след няколко часа.

Употребление.
Върху грундирания книжен пергамент може да се работи само с темперна и маслена боя (акварелът остава на капки).

© Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.