Грундиране на картони

Картонът (ако е доброкачествен и правилно изпънат) има такива качества, които го правят много ценен материал за художника.
Че това е действително така, се убеждаваме най-красноречиво от редица картини на стари майстори, правени върху картон.
Те са се запазили много по-добре от някои картини на същите майстори, правени върху платно, понеже маслото от боите и останалите разредители не са проникнали в структурата им.
Известно е, че както маслото от боите, така и разредителите с течение на времето се осапуняват и срастват, вследствие на което основите, в които са проникнали, стават чупливи. Освен това картоните не се прояждат от червеи, поради което са по-трайни от дъските. Не трябва да се забравя също, че старите майстори са полагали особена грижа при подбора на своя материал.
Картонените основи са били от най-доброкачествен материал. Почти всички стари картони са направени от парцали; пресувани са били много добре, а лепилото им е било в достатъчно количество и е проникнало добре между съставните части на основата. Познавайки и не подценявайки хигроскопичността, старите майстори са вземали всички мерки за ограничаването й: изпъвали основите от картон върху дървени рамки и ги намазвали от задната им страна с маслен грунд или с някое изолационно средство, за да не им действува влагата отзад.

Най-важната причина за доброто запазване на картините на старите майстори се крие в това, че те са грундирали картоните си с дебел, здрав и бял гипсов грунд.
Те са знаели, че естественият цвят на картоните е нетраен, и добивали приятния сив или сивокафен тон, по който се увличат така много някои съвременни художници, чрез импримитури.
Като гледаме по-стари работи от Лембах и Лаело, правени направо върху негрундиран картон, убеждаваме се най-красноречиво в правотата на старите майстори. Картините на Лаело и Лембах са силно потъмнели, понеже липсва белият грунд, който да храни с белотата си боите отдолу; по същата причина някои от боите са потънали в основата, вследствие на което в картината се явява разкъсване, и т. н.
Ето защо ние сме против употребата на негрундиран картон, та бил той и най-доброкачественият, като основа за картината.
Поддържаме нашето становище и в случай, когато се твърди (според някои ръководства), че пастозно нанесена маслена боя дава добри резултати върху негрундиран картон. Такъв картон може да намери приложение само при направата на нетрайни скици, ученически етюди или нетрайни декоративни работи.

© Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974.

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.