Бял мрамор

Белият мрамор се състои от дребни кристали. По състав той стои близо до кредата. По-чист е от тежката креда.
Като се счукат и смелят парчета от бял мрамор, получава се материал, който е много доброкачествен като пълнител.
В зависимост от фиността при смилането различаваме мраморно брашно и мраморен пясък.
Мраморното брашно може да се употреби като пълнител при направата на смеси за всички основи, а мраморният пясък, като по-едър — само при грунд върху стена.
При счукването на белия мрамор трябва да се обърне внимание да не попаднат в състава на брашното или пясъка черни жили, които развалят качеството му.
© Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.