Бимсщайн — Lapis pumices

Бимсщайнът е вулканически минерал, по състав сроден с алуминиевите силикати. Цветът му е различен — от най-светъл до много тъмен.
Продава се на прах, на малки и големи парчета.

Употребление.
Бимсщайнът се употребява най-много за направата на грунд за пастели. При този грунд цветът му няма никакво значение.
Ако е на парчета, трябва да се стрие на дребен прах. Бимсщайнът намира приложение и при изглаждането на грундовете. В този случай се употребяват по-големи късове.
© Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.