Белтъчен грунд

Ако намажем готов креден или гипсов грунд (преди тяхното изолиране) с рядка смес от разбит белтък, цинкова бяла и креда, получава се белтъчният грунд.
От казаното за белтъка следва, че пластът от намазаната смес трябва да е много тънък, от една страна, и, от друга — белтъкът не трябва да се употребява самостоятелно, без примеси от цинквайс и креда. И в единия случай се получават напуквания.

© Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.