Баритна бяла

Баритна бяла — ВаS04 (швершпат или перманентвайс)

Баритната бяла се добива от швершпата. Тя е бял, тежък прах, който е траен към основите, киселините и топлината — свойства, чрез които го разпознаваме като подправка на кремзервайса и цинквайса.
Баритната бяла не е отровна. В смеси с блажни масла е много слабо покривна. Ето защо баритната бяла служи за направата само на постни смеси за грундиране, и то при липса на цинквайс или друг някой по-доброкачествен пълнител.
© Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.