Бавно съхнещи блажни масла

Към бавно съхнещите блажни масла спадат:
слънчогледовото, соеното, памучното, смърчовото, боровото и рициновото. Някои от тях съхнат за 10—15 дни, други за 40, а трети остават полузасъхнали за дълго време.

Слънчогледовото масло се добива при изстискване от семето на слънчогледа. Има светложълт цвят и е доста течно. Сьхне за 10 — 12 дни.
Според Айбнер то съдържа 45% линолева киселина, 33% олеинова и 9% твърди маслени киселини. Причина за бавното му съхнене е голямото количество олеинова киселина.
Слънчогледовото масло влиза много малко в употреба за целите на живописта в Европа.
В Съветския съюз, където е проучено от Ф. Петрушевский и проф. Киплик, то служи не само за добиването на безири, но също и за направата на маслени бои, които според опитите на проф. Киплик са дали задоволителни резултати.
Слънчогледовото масло не дава сбръчкана кожичка и съхне доста добре в смеси с дамарен или мастиков фирнис.

Соево масло — Sojabohnenol

Соевото масло е течно, полуизсъхващо масло, което служи по-често за направата на фирниси, отколкото за приготовление на бои или разредители.
Някои фабриканти на бои, които желаят да задоволят искането на някои художници боите им да съхнат по-бавно, го употребяват прекомерно при направата на маслени бои.
Последствията обаче са бавно съхнене, потъмняване и лепливост на боите.

Памучно масло — Baumwollsamenol

Памучното масло е също така бавно съхнещо масло. Служи за подправка на лененото масло.. Има недостатъците на соевото масло.

Чамово (смърчово) и борово масло — Fichten — Kiefersamenole

Върху качествата на тези масла съществуват още спорове между хората на науката.
Едни твърдят, че те съхнат бързо и не жълтеят, че имат положителните свойства на лененото, маковото и ореховото масло.
Практиката обаче показва, че те жълтеят в продължение на 14 дни. Едни от тях съхнат действително бързо, други остават с месеци незасъхнали.
Кожичката им се набръчква силно (М. Дьорнер).

Рициново масло — Rizinusol

Рициновото масло е най-гъстото от всички блажни масла и е безцветно.
В тънки слоеве съхне за 40 дни, а в по-гъсти — никак. Рициновото масло не жълтее.
Намира употреба само като прибавка 5% към фирнисите за изолиране на грундовете. Прави изолаторите гъвкави и нечупливи.
Повече обаче от 5% не трябва да се взема, защото изолаторът става леплив.
Може да се употреби и като прибавка 2—3% към дамарения и мастиковия терпентинов фирнис при фирнисиране на стари картини, и то на тъмни места.

НЕИЗСЪХВАЩИ БЛАЖНИ МАСЛА

Към тях спадат лешниковото, бадемовото и зехтинът. Понеже не засъхват, причиняват потъмняване на боите.
Като прибавка към останалите масла забавят съхненето им и предизвикват лепливост на боите.

© Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974.

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.